Browsed by
Kategori: Blog om ESS

ESS står for European Social Survey og er en tværnational survey (stikprøveundersøgelse) der gennemføres hvert andet år i en lang række europæiske lande.Den første survey blev gennemført i 2002.

ESS’s hjemmeside

Her vil jeg fremlægge mindre analyser foretaget på ESS data.